Wednesday, November 18, 2009


Gambar di atas menunjukkan kejayaan murid yang mendapat 5 A. Mereka telah dijanjikan untuk pergi melawat di lost world of tambun dan melawat di Cameron Hieghtland. Pada tahun ini. Jawatankuasa Kecemerlangan UPSR bercadang pergi melawat di Bukit Merah Resort. Tetapi malangnya disebabkan oleh penyakit H1N1 kita tidak dapat teruskan. Akan tetapi jika mereka berjaya mendapatkan 5A lebih ramai daripada jumlah tahun sebelumnya. mereka akan dijanjikan untuk pergi melawat di tempat yang akan ditentukan.
No comments: